SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu
Srijeda, 17.01.2018.

RUPA U ZAKONU
Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

 

(SDLSN, 17. siječnja 2018.) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.
Zakon o radu propisuje da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se u skladu s posebnim propisima utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) mora biti i predstavnik radnika.

Predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, predstavnika biraju i opozivaju radnici na izborima.
Sindikat je naveo primjere Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) ili Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), kod kojih se ne radi o javnim ustanovama u smislu Zakona o ustanovama, već pravnim osobama osnovanim od strane Vlade Republike Hrvatske temeljem posebnih propisa - Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakon o elektroničkim komunikacijama, kojima je propisan i sastav organa koji nadzire vođenje poslova u kojem se ne predviđa predstavnika radnika.
Budući da se u agencijama koje nemaju status javne ustanove osnivaju radnička vijeća, postavlja se pitanje zbog čega u njima ne postoji i mogućnost imenovanja predstavnika radnika u organ poslodavca odnosno mogućnost izbora takvog predstavnika od strane radnika.
Ovakva praksa agencije kojih je osnivač Republika Hrvatska, a koje nemaju status javne ustanove, svrstava u sivu zonu poslodavaca koji ne omogućavaju radnicima konzumiranje prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju putem predstavnika radnika u organu poslodavca.
S time u svezi, Sindikat traži od Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava da odgovarajućim tumačenjem Zakona o radu ili njegovom izmjenom i dopunom, kao i izmjenama odredbi o sastavu upravnih vijeća agencija u posebnim propisima, omogući radnicima agencija čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske po posebnim propisima, konzumiranje prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju putem predstavnika radnika u organu poslodavca. S. Kuhar

Pročitajte još...

Ispis   Pošalji na mail


Četvrtak, 11.01.2018.

NOVI LIST o "upraviteljskoj lutriji" u zatvorskom sustavu

 

 

Ispis   Pošalji na mail


Srijeda, 10.01.2018.

UMJESTO KAZNE - NAGRADA
Upravitelj kaznionice čiju je smjenu tražio sindikat postao šef zatvora u Sisku

Ivica Gusić postao je upravitelj zatvora u Sisku, čime nisu zadovoljni u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH. Oni su tražili njegovu smjenu, podsjećaju iz ovoga sindikata, s upraviteljske pozicije u Kaznionici u Lipovici-Popovači zbog prisiljavanja službenika da sami zatraže smjenu kako bi na njihova rukovoditeljska radna mjesta rasporedio svoje ljude

Autor: Ivana Barišić 

(Tportal.hr, 10. siječnja 2018.) Gusića je, dok je bio upravitelj Kaznionice u Lipovici-Popovači, sindikat prijavio DORH-u zbog zlouporabe položaja, a Ministarstvu pravosuđa dostavio dokumentaciju o njegovim prijetnjama voditeljima odjela da će im, ukoliko sami ne podnesu zahtjev za razrješenje iz osobnih razloga, smanjiti ocjenu kako bi ih se razriješilo po sili zakona, navodi se u priopćenju Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH koje potpisuje glavni tajnik Siniša Kuhar.

No iako je Gusić otišao, dodaju, Kaznionicom do daljnjeg upravlja njegov dosadašnji pomoćnik i osoba koja je do imenovanja na poziciju pomoćnika upravitelja bila voditelj odjela, umjesto voditeljice koja je nezakonito razriješena zahvaljujući Gusićevu kadrovskom inženjeringu, piše u priopćenju.

U Sindikatu ističu kako je Rješenje o razrješenju bivše voditeljice u međuvremenu poništio Odbor za državnu službu, a Želimir Franjić, kao Gusićev kadrovski favorit, s mjesta voditelja unaprijeđen je na mjesto pomoćnika upravitelja.

Gusić je imenovanjem za upravitelja Zatvora u Sisku očito aboliran od grijeha koje je počinio za vrijeme upravljanja Kaznionicom u Lipovici-Popovači, a njegov najbliži suradnik promoviran je u privremenog upravitelja pa se postavlja pitanje je li time Uprava za zatvorski sustav Gusićevu "timu" odala priznanje za dosadašnji "uspješni" rad, a samog Gusića promovirala u "oglednog upravitelja" i odgajatelja uspješnih rukovoditeljskih kadrova, poručuje se u priopćenju Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH. 

 

UPRAVITELJSKA LUTRIJA
Upravitelj kaznionice čiju smjenu je tražio Sindikat postao upravitelj Zatvora u Sisku

 

(SDLSN, 10. siječnja 2018.) Upravitelj Kaznionice u Lipovici-Popovači, Ivica Gusić, čiju je smjenu Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH zatražio zbog prisiljavanja službenika da sami zatraže vlastitu smjenu, kako bi on na njihova radna mjesta rukovoditelja rasporedio svoje ljude, od jučer je upravitelj Zatvora u Sisku.
Ovakva svojevrsna „upraviteljska lutrija" u kojoj, neovisno o načinu i rezultatima rukovođenja, podobni kadrovi jednostavno ne mogu ispasti iz „bubnja", zorno pokazuje razinu (de)politiziranosti i profesionalnosti državne uprave.
Gusića je, dok je bio upravitelj Kaznionice u Lipovici-Popovači Sindikat prijavio DORH-u zbog zlouporabe položaja, a Ministarstvu pravosuđa dostavio dokumentaciju o njegovim prijetnjama voditeljima odjela da će im, ukoliko sami ne podnesu zahtjev za vlastito razrješenje iz osobnih razloga, smanjiti ocjenu kao bi ih se razriješilo po sili zakona.
Međutim, iako je Gusić otišao, Kaznionicom do daljnjeg upravlja njegov dosadašnji pomoćnik i osoba koja je do imenovanja na poziciju pomoćnika upravitelja bila voditelj odjela umjesto voditeljice koja je nezakonito razriješena zahvaljujući Gusićevom kadrovskom inženjeringu.
Rješenje o razrješenju bivše voditeljice u međuvremenu je poništio Odbor za državnu službu, a Želimir Franjić, kao Gusićev kadrovski favorit s mjesta voditelja unaprijeđen je na mjesto pomoćnika upravitelja.
Gusić je imenovanjem za upravitelja Zatvora u Sisku očito aboliran od grijeha koje je počinio za vrijeme upravljanja Kaznionicom u Lipovici-Popovači, a njegov najbliži suradnik promoviran je u privremenog upravitelja pa se postavlja pitanje je li time Uprava za zatvorski sustav Gusićevom „timu" odala priznanje za dosadašnji „uspješni" rad, a samog Gusića promovirala u „oglednog upravitelja" i odgajatelja uspješnih rukovoditeljskih kadrova. S. Kuhar

Pročitajte još...

Ispis   Pošalji na mail


Ponedjeljak, 08.01.2018.

ZAŠTITA SINDIKALNIH POVJERENIKA 

Vodstvo HAKOM-a na odlasku dalo otkaz sindikalnom povjereniku

 

Mr.sc. Peri Tabaku predstoji sudsko osporavanje uručenog mu otkaza, za vrijeme kojeg može razmišljati o posljedicama vlastitog sindikalnog angažmana, budući da mu je izbor za sindikalnog povjerenika u HAKOM-u „donio", kao autoru više udžbenika i priručnika, gubitak statusa predavača na Fakultetu prometnih znanosti, šikaniranje od strane poslodavca i, u konačnici, otkaz ugovora o radu

(SDLSN, 8. siječnja 2018.) Gotovo paralelno s objavom javnog poziva Vlade RH za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, vodstvo na odlasku uspjelo je u djelo provesti otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku u HAKOM-u.
Tako je u tom tijelu javne vlasti, nakon što je u 2017. godini postala pravomoćnom presuda zbog ostvarenja zabranjenog nadzora nad osnivanjem i djelovanjem sindikata, kojom su predsjednik Vijeća HAKOM-a Dražen Lučić i ravnatelj Agencije Mario Weber novčano kažnjeni kao fizičke, a HAKOM kao pravna osoba, njihovo protusindikalno djelovanje zaokruženo otkazom sindikalnom povjereniku Peri Tabaku.


No, Pero Tabak kao sindikalni povjerenik nije jedina osoba koju su Dražen Lučić i Mario Weber uzeli na zub, jer ova, Vladi Zorana Milanovića, Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića mila rukovodeća garnitura u HAKOM-u, ima podeblji dosje prekršajnih pa čak i kaznenih djela protiv radnika Agencije, od objave njihovih privatnih podataka u medijima, optužbi zbog navodnih, a stvarno nepostojećih kaznenih djela, upućivanja pisama poslodavcima koji su zaposlili radnike kojima je HAKOM dao otkaz u kojima su iznosili optužbe na račun svojih bivših zaposlenika i prozivali ih zbog njihova zapošljavanja, do sprege s privatnim odvjetničkim društvima koja su za račun Lučića i Webera, a na trošak HAKOM-a, vodila i gubila sporove protiv njima nepoćudnih radnika.  

  

HAKOM se u medijima nije libio optuživati svoje zaposlenike za počinjenje kaznenih djela 

 

Dražen Lučić kažnjen je i za iznošenje zakonom zaštićenih podataka o nepoćudnim zaposlenicima HAKOM-a u medijima 

Otkaz sindikalnom povjereniku u HAKOM-u stigao je nakon što je sud nadomjestio suglasnost za otkaz ugovora o radu Peri Tabaku, koju je prethodno uskratio Sindikat.

Dobiveni otkaz stupa na snagu sa zadnjim danom otkaznog roka, na današnji dan.

Ovaj postupak pokazao je sve slabosti zakonske zaštite sindikalnih povjerenika od otkaza, budući da sud nije našao za shodno, u uvjetima postojanja pravomoćne sudske presude zbog zabranjenog nadzora nad radom sindikata, otkaz sindikalnom povjereniku staviti u kontekst kontinuiranog i konzistentnog protusindikalnog djelovanja vodstva HAKOM-a.
U otkazu se Peri Tabaku na teret stavlja neobavljanje poslova radnog mjesta na kojem nije zaposlen i za koji nije sklopio ugovor o radu, zbog čega se Sindikat obratio Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava i Inspektoratu rada.
Stav Inspektorata rada, za koji je činjenica da ugovor o radu koji je sklopljen s Perom Tabakom ima sve zakonom propisane sastojke, ali se od njega svejedno tražilo obavljanje poslova koji iz njega ne proistječu, bila dovoljan razlog za ne postupanje odnosno ne poduzimanje upravnih mjera protiv HAKOM-a te upućivanje na mogućnost sudske zaštite individualnih prava radnika, samo je pokazatelj obrasca po kojem ovo tijelo u očito nezakonitim situacijama traži razloge za vlastito ne postupanje i nužni izlaz u politički škakljivim situacijama.

 
Mr. sc. Peri Tabaku sada predstoji sudsko osporavanje uručenog mu otkaza, za vrijeme kojeg može razmišljati o posljedicama vlastitog sindikalnog angažmana, budući da mu je izbor za sindikalnog povjerenika u HAKOM-u „donio", kao autoru više udžbenika i priručnika, gubitak statusa predavača na Fakultetu prometnih znanosti, šikaniranje od strane poslodavca i, u konačnici, otkaz ugovora o radu.
Sindikat od Vlade i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava traži stvaranje sustava učinkovite zaštite sindikalnih povjerenika, jer ako je ovako nešto moguće u jednom tijelu javne vlasti, što potencijalni sindikalni povjerenici mogu očekivati kod privatnih poslodavaca ukoliko u trenutku lude građanske odvažnosti pristanu biti izabrani za sindikalnog povjerenika. S. Kuhar

Ispis   Pošalji na mail


Četvrtak, 04.01.2018.

PROSTOR ZA MANIPULACIJE

Boljom ocjenom do veće plaće: Tko će odlučivati o kvaliteti rada državnih službenika?

Piše: Stipe Antonijević

Povećanje plaće više neće ovisiti o tome koliko dugo radite, već koliko to dobro i profesionalno činite.

(Dnevnik.hr, 1. siječnja 2018.) Više truda i rada - veća plaća. Po tom će modelu Vlada od 2019. dijeliti povišice zaposlenima u ministarstvima, Carini, policiji, Poreznoj upravi.

Tako će još samo ove godine svi državni službenici dobiti godišnje povećanje plaće od 0,5 posto, a sve daljnje povišice ovisit će o njihovoj produktivnosti.

"Sve osobe će zadržati postojeću plaću, a onda će kroz godine napredovati gore ili dolje, ovisno o sustavu ocjenjivanja. A sam sustav ocjenjivanja će provesti Ministarstvo uprave", kazao je Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava.

 

Državni službenici bit će razvrstani u 12 platnih razreda, a svaki će razred imati i 12 platnih stupnjeva. Na kraju godine, ovisno o učinku, bit će im dodijeljena jedna od 5 različitih ocjena. A tko će i po kojim kriterijima ocjenjivati zaposlenike, Vlada namjerava otkriti u idućim mjesecima.

"To je ono gdje sindikalna strana izražava svoje strahove - bojimo se da bi možda se tu mogle potkrasti određene stvari tipa podobnih službenika ili političko uvjetovano ocjenjivanje", veli Boris Pleša, predsjednik SDLSN-a.

No i Pleša priznaje kako su izmjene zakona o plaćama državnih službenika nužne, jer aktualni propisi ne stimuluiraju one koji rade bolje i brže od kolega. "Oni službenici koji budu ocijenjeni s tri izvrsne ocjene moći će i brže napredovati u službi - dakle, neće trebati čekati 5 godina da bi im plaća porasla 2,5% kao što je sada slučaj, nego će to moći ostvariti u roku od dvije godine", kaže on.

 

"Smatramo da će upravo to dovesti do povećanja produktivnosti državnih i javnih službi i upravo, kao što je predsjednik Vlade Plenković najavio, 2018. je godina reformi, i to je jedna od reformi koje želimo iduće godine iznijeti", rekao je ministar Pavić.

A nakon što reformu provede na 56 tisuća državnih službenika, Vlada isti pravilnik planira primijeniti i na profesore, liječnike i svih 260 tisuća zaposlenih u javnom sektoru.

Ispis   Pošalji na mail


Subota, 30.12.2017.

ZAKON O PLAĆAMA
Službenicima sa srednjom spremom plaća bi rasla 14%, a šefovima 67%

Pomicanje za jedan stupanj u višim platnim razredima donosi 9% povišice, a u nižima samo jedan posto, sindikatu to nije pravedno

 

AUTOR Ljubica Gatarić
(VEČERNJI LIST, 30. prosinca 2017.) Za 40 godina rada u državnoj službi uspješni službenici ubuduće mogu računati na povećanje plaća od 14 do 67%, a ne 20% kako to predviđa sadašnji model nagrađivanja s 0,5 posto dodatka po godini staža!

Vlada je pokrenula pregovore sa sindikatima o novom zakonu o plaćama u državnoj upravi kojim će se službenici razvrstavati u 12 platnih razreda, te napredovati preko 12 platnih stupnjeva unutar svakog razreda. U višim su razredima rukovoditelji, u srednjima viši službenici, a u razredima od 1. do 5. niži.

 

Nisu svi jednako vrijedni

Vlada navodi da je prosječna razlika između stupnjeva unutar jednog razreda 2,5%, no Sindikat državnih službenika tvrdi da Vladin prijedlog nije pravedan jer razlika između dva stupnja u nižim platnim razredima iznosi 1-2%, a u višima doseže i 9%. Siniša Kuhar, tajnik sindikata, izračunao je da službenik sa SSS, dobije li ocjenu izuzetan (peticu) dvije godine zaredom, može očekivati 1-2% povišice, dok petica za više platne razrede donosi 9% povišice.

- Uspoređujemo li sadašnji sustav plaća u kojem službeniku plaća raste za 0,5% godišnje i predloženi platni sustav, onda to znači da bi se službeniku ocijenjenom ocjenom "uspješan" (3), razvrstanom u 2. stupanj 1. platnog razreda, nakon pet godina službe plaća po važećem modelu povećala 2,5%, a po novom modelu povećanje bi iznosilo samo 1% - navodi Kuhar.
Zakon predviđa da samo 8% službenika može dobiti peticu, 17% četvorku a preostalih 75% trojku, dvojku ili jedinicu. Odlikašima iz 1. platnog razreda bi nakon 10 godina rada plaća porasla 9%, no šefovi iz 12. razreda već i za trojku dobivaju 17% više. Službeniku iz 1. razreda i 1. stupnja, koji bi cijelu službu dobivao trojku, plaća bi nakon 40 godina rada porasla 14%, dok bi trojka za više razrede povisila primanja 67%.

- Proizlazi da se uvećanje plaće službenicima s višom stručnom spremom financira odgodom i smanjenjem plaća službenika s nižom stručnom spremom - navode sindikalci te ističu strah zaposlenih da će kvota namijenjena iznadprosječnim službenicima biti rezervirana za rukovodeće službenike i one bliže "vatri".

- Netko je valjda trebao napokon reći da ljudi nisu jednako vrijedni i da oni s nižom spremom ne zaslužuju isti rast plaće kao i oni s visokom - poručuje Kuhar.  

 

Službenicima bi plaća rasla 14, a šefovima čak 67 posto

Za 40 godina rada u državnoj službi uspješni službenici ubuduće mogu računati na povećanje plaća od 14 do 67%, a ne 20% kako to predviđa sadašnji model nagrađivanja s 0,5 posto dodatka po godini staža.

(N1, 30. prosinca 2017.) Vlada je pokrenula pregovore sa sindikatima o novom zakonu o plaćama u državnoj upravi kojim će se službenici razvrstavati u 12 platnih razreda, te napredovati preko 12 platnih stupnjeva unutar svakog razreda. U višim su razredima rukovoditelji, u srednjima viši službenici, a u razredima od 1. do 5. niži.

Vlada navodi da je prosječna razlika između stupnjeva unutar jednog razreda 2,5%, no Sindikat državnih službenika tvrdi da Vladin prijedlog nije pravedan jer razlika između dva stupnja u nižim platnim razredima iznosi 1-2%, a u višima doseže i 9%, piše Večerni list.

Siniša Kuhar, tajnik sindikata, izračunao je da službenik sa SSS, dobije li ocjenu izuzetan (peticu) dvije godine zaredom, može očekivati 1-2% povišice, dok petica za više platne razrede donosi 9% povišice.

Zakon predviđa da samo 8% službenika može dobiti peticu, 17% četvorku a preostalih 75% trojku, dvojku ili jedinicu. Odlikašima iz 1. platnog razreda bi nakon 10 godina rada plaća porasla 9%, no šefovi iz 12. razreda već i za trojku dobivaju 17% više. Službeniku iz 1. razreda i 1. stupnja, koji bi cijelu službu dobivao trojku, plaća bi nakon 40 godina rada porasla 14%, dok bi trojka za više razrede povisila primanja 67%. Proizlazi da se uvećanje plaće službenicima s višom stručnom spremom financira odgodom i smanjenjem plaća službenika s nižom stručnom spremom", izračunali su sindikalci.  

 

UPOZORENJE SINDIKATA
NEPRAVDA NOVOG VLADINOG ZAKONA: Službenicima sa srednjom spremom plaća bi rasla 14%, a šefovima čak 67%

Sindikat državnih službenika upozorava na nove nepravednosti zakona kojim Vlada planira umanjiti važnost rada službenika sa srednjom stručnom spremom.

(net.hr, 30.prosinca 2017.) Vlada je pokrenula pregovore sa sindikatima o novom zakonu o plaćama u državnoj upravi kojim će se službenici razvrstavati u 12 platnih razreda, te napredovati preko 12 platnih stupnjeva unutar svakog razreda. U višim su razredima rukovoditelji, u srednjima viši službenici, a u razredima od 1. do 5. niži.

 

Izračun sindikata

Prosječna razlika između stupnjeva unutar jednog razreda prema navodima Vlade je 2,5 posto, no Sindikat državnih službenika tvrdi da taj prijedlog nije pravedan jer razlika između dva stupnja u nižim platnim razredima iznosi 1-2 posto, a u višima doseže i 9 posto.

Prema izračunu tajnika Sindikata Siniše Kuhara, službenik sa SSS, dobije li ocjenu izuzetan (peticu) dvije godine zaredom, može očekivati 1 do 2 posto povišice, dok petica za više platne razrede donosi 9 posto povišice. "Uspoređujemo li sadašnji sustav plaća u kojem službeniku plaća raste za 0,5% godišnje i predloženi platni sustav, onda to znači da bi se službeniku ocijenjenom ocjenom "uspješan" (3), razvrstanom u 2. stupanj 1. platnog razreda, nakon pet godina službe plaća po važećem modelu povećala 2,5%, a po novom modelu povećanje bi iznosilo samo 1 posto", pojasnio je Kuhar za Večernji list.


Iznadprosječni službenici samo rukovodeći kadar

Peticu na temelju novog zakona može dobiti samo 8 posto službenika, četvorku 17 posto, a trojku, dvojku ili jedinicu njih 75 posto. Odlikašima iz 1. platnog razreda bi nakon 10 godina rada plaća porasla 9 posto, dok šefovi iz 12. razreda već i za trojku dobivaju 17 posto više. Službeniku iz 1. razreda i 1. stupnja, koji bi cijelu službu dobivao trojku, plaća bi nakon 40 godina rada porasla 14 posto, a trojka bi višim razredima primanja povisila za 67 posto.

Tako se, prema tvrdnjama sindikalista, uvećanje plaće službenicima s višom stručnom spremom financira odgodom i smanjenjem plaća službenika s nižom stručnom spremom. Pritom smatraju da će kvota namijenjena iznadprosječnim službenicima biti rezervirana za rukovodeće službenike. 

 

Državni službenici u 2018. godini žele pravedni zakon o plaćama


(LIDER, 30. prosinca 2017.) Državni službenici u 2018. godini priželjkuju donošenje pravednog zakona o plaćama, kojim se zaposlenike s nižom stručnom spremom i dobrim ili iznadprosječnim učinkom neće "nagraditi" rastom plaće koji je manji od sadašnjih 0,5 posto po godini staža, što im trenutno osigurava dostizanje plaće od 4000 kuna pred mirovinu, priopćio je u petak Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske.

Službenici se boje da će kvota ocjena namijenjenih nagrađivanju iznadprosječnih službenika biti rezervirana za rukovodeće službenike i one s visokom stručnom spremom, koji su vrijedniji u očima poslodavca, kaže se u priopćenju.

Prvi nacrti zakona o plaćama takav strah nisu otklonili, posebice raspon koeficijenta koji u prvom razredu prosječnima garantira petogodišnji rast plaće od jedan do dva posto, dok onima u 12-tom razredu nudi osam do devet posto.

Službenici sa SSS koji postižu iznadprosječne rezultate, pod uvjetom da ih dopadne koja ocjena rezervirana za osam posto najučinkovitijih, mogu očekivati rast plaće od jedan do dva posto nakon dvije godine, a oni s VSS i do devet posto.

Nelogičnost postojećeg platnog sustava, po kojem je plaća rasla svima za 0,5 posto godišnje neovisno o rezultatima rada, novi zakon rješava diferenciranim rastom plaće, koji službenicima s višom stručnom spremom i višim koeficijentima nudi i viši rast plaće, također neovisno o rezultatima rada, upozorava sindikat.

 

Namještenici traže pravo rada u državnoj službi

Državni namještenici, koji u državnim tijelima obavljaju pomoćno-tehničke poslove i za to su plaćeni na razini zakonom zagarantirane minimalne plaće, od Vlade očekuju da im izmjenom zabrane o zapošljavanju omogući pravo rada u državnoj službi.

Naime, za namještenike, za razliku od službenika, ne vrijedi klauzula "2 za 1", odnosno na dva otišla namještenika ne može se zaposliti jedan novi, a upražnjena radna mjesta popunjavaju se angažiranjem vanjskih servisa. Tek ako to nije moguće, uz prethodnu suglasnost ministra uprave, moguće je zaposliti novog namještenika.

Takvim programiranim gušenjem mogućnosti zapošljavanja novih namještenika Vlada proširuje krug hrvatskih građana koji ne mogu očekivati trajno zaposlenje i stalna novčana primanja, ma koliko mala bila, ističe sindikat.

Zatvaranje radnog mjesta čistačice suda, ispostave Porezne uprave ili matičnog ureda u Slavoniji i angažiranje privatnog servisa, u kojem radnice imaju ugovore o radu na 15 ili 20 sati tjedno, same si plaćaju prijevoz na posao i kupuju borosane i metle, izravan je doprinos Vlade depopulaciji Hrvatske i odlasku građana u inozemstvo trbuhom za kruhom.

Sindikat stoga traži da namještenici ponovno postanu zaposlenici državnih tijela, umjesto da ih Vlada gura u ruke privatnicima.

Ispis   Pošalji na mail


Petak, 29.12.2017.

Sindikat: Državni službenici u 2018. godini žele pravedni zakon o plaćama


ZAGREB, 29. prosinca 2017. (Hina) - Državni službenici u 2018. godini priželjkuju donošenje pravednog zakona o plaćama, kojim se zaposlenike s nižom stručnom spremom i dobrim ili iznadprosječnim učinkom neće "nagraditi" rastom plaće koji je manji od sadašnjih 0,5 posto po godini staža, što im trenutno osigurava dostizanje plaće od 4000 kuna pred mirovinu, priopćio je u petak Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske.
Službenici se boje da će kvota ocjena namijenjenih nagrađivanju iznadprosječnih službenika biti rezervirana za rukovodeće službenike i one s visokom stručnom spremom, koji su vrijedniji u očima poslodavca, kaže se u priopćenju.
Prvi nacrti zakona o plaćama takav strah nisu otklonili, posebice raspon koeficijenta koji u prvom razredu prosječnima garantira petogodišnji rast plaće od jedan do dva posto, dok onima u 12-tom razredu nudi osam do devet posto.
Službenici sa SSS koji postižu iznadprosječne rezultate, pod uvjetom da ih dopadne koja ocjena rezervirana za osam posto najučinkovitijih, mogu očekivati rast plaće od jedan do dva posto nakon dvije godine, a oni s VSS i do devet posto.
Nelogičnost postojećeg platnog sustava, po kojem je plaća rasla svima za 0,5 posto godišnje neovisno o rezultatima rada, novi zakon rješava diferenciranim rastom plaće, koji službenicima s višom stručnom spremom i višim koeficijentima nudi i viši rast plaće, također neovisno o rezultatima rada, upozorava sindikat.


Namještenici traže pravo rada u državnoj službi

Državni namještenici, koji u državnim tijelima obavljaju pomoćno-tehničke poslove i za to su plaćeni na razini zakonom zagarantirane minimalne plaće, od Vlade očekuju da im izmjenom zabrane o zapošljavanju omogući pravo rada u državnoj službi.
Naime, za namještenike, za razliku od službenika, ne vrijedi klauzula "2 za 1", odnosno na dva otišla namještenika ne može se zaposliti jedan novi, a upražnjena radna mjesta popunjavaju se angažiranjem vanjskih servisa. Tek ako to nije moguće, uz prethodnu suglasnost ministra uprave, moguće je zaposliti novog namještenika.
Takvim programiranim gušenjem mogućnosti zapošljavanja novih namještenika Vlada proširuje krug hrvatskih građana koji ne mogu očekivati trajno zaposlenje i stalna novčana primanja, ma koliko mala bila, ističe sindikat.
Zatvaranje radnog mjesta čistačice suda, ispostave Porezne uprave ili matičnog ureda u Slavoniji i angažiranje privatnog servisa, u kojem radnice imaju ugovore o radu na 15 ili 20 sati tjedno, same si plaćaju prijevoz na posao i kupuju borosane i metle, izravan je doprinos Vlade depopulaciji Hrvatske i odlasku građana u inozemstvo trbuhom za kruhom.
Sindikat stoga traži da namještenici ponovno postanu zaposlenici državnih tijela, umjesto da ih Vlada gura u ruke privatnicima.

 

IZNIJELI SVOJE PRIJEDLOGE

Sindikat ima želju: Državni službenici u 2018. godini žele pravedni zakon o plaćama

 

Državni službenici u 2018. godini priželjkuju donošenje pravednog zakona o plaćama, kojim se zaposlenike s nižom stručnom spremom i dobrim ili iznadprosječnim učinkom neće "nagraditi" rastom plaće koji je manji od sadašnjih 0,5 posto po godini staža, što im trenutno osigurava dostizanje plaće od 4000 kuna pred mirovinu, priopćio je u petak Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske.

(Direktno.hr, 29. prosinca 2017.) Službenici se boje da će kvota ocjena namijenjenih nagrađivanju iznadprosječnih službenika biti rezervirana za rukovodeće službenike i one s visokom stručnom spremom, koji su vrijedniji u očima poslodavca, kaže se u priopćenju.

Prvi nacrti zakona o plaćama takav strah nisu otklonili, posebice raspon koeficijenta koji u prvom razredu prosječnima garantira petogodišnji rast plaće od jedan do dva posto, dok onima u 12-tom razredu nudi osam do devet posto.

Službenici sa SSS koji postižu iznadprosječne rezultate, pod uvjetom da ih dopadne koja ocjena rezervirana za osam posto najučinkovitijih, mogu očekivati rast plaće od jedan do dva posto nakon dvije godine, a oni s VSS i do devet posto.

Nelogičnost postojećeg platnog sustava, po kojem je plaća rasla svima za 0,5 posto godišnje neovisno o rezultatima rada, novi zakon rješava diferenciranim rastom plaće, koji službenicima s višom stručnom spremom i višim koeficijentima nudi i viši rast plaće, također neovisno o rezultatima rada, upozorava sindikat.

 

Namještenici traže pravo rada u državnoj službi

Državni namještenici, koji u državnim tijelima obavljaju pomoćno-tehničke poslove i za to su plaćeni na razini zakonom zagarantirane minimalne plaće, od Vlade očekuju da im izmjenom zabrane o zapošljavanju omogući pravo rada u državnoj službi.

Naime, za namještenike, za razliku od službenika, ne vrijedi klauzula "2 za 1", odnosno na dva otišla namještenika ne može se zaposliti jedan novi, a upražnjena radna mjesta popunjavaju se angažiranjem vanjskih servisa. Tek ako to nije moguće, uz prethodnu suglasnost ministra uprave, moguće je zaposliti novog namještenika.

Takvim programiranim gušenjem mogućnosti zapošljavanja novih namještenika Vlada proširuje krug hrvatskih građana koji ne mogu očekivati trajno zaposlenje i stalna novčana primanja, ma koliko mala bila, ističe sindikat.

Zatvaranje radnog mjesta čistačice suda, ispostave Porezne uprave ili matičnog ureda u Slavoniji i angažiranje privatnog servisa, u kojem radnice imaju ugovore o radu na 15 ili 20 sati tjedno, same si plaćaju prijevoz na posao i kupuju borosane i metle, izravan je doprinos Vlade depopulaciji Hrvatske i odlasku građana u inozemstvo trbuhom za kruhom.

Sindikat stoga traži da namještenici ponovno postanu zaposlenici državnih tijela, umjesto da ih Vlada gura u ruke privatnicima. 

 

VELIKA OČEKIVANJA
SDLSN: U 2018. državni službenici žele pravedan zakon o plaćama, a namještenici mogućnost rada u državnoj službi

Zatvaranje radnog mjesta čistačice suda, ispostave Porezne uprave ili matičnog ureda u Slavoniji i angažiranje privatnog servisa u kojem radnice imaju ugovore o radu na 15 ili 20 sati tjedno, same si plaćaju prijevoz na posao i kupuju borosane i metle, izravan je doprinos Vlade depopulaciji Hrvatske i odlasku građana u inozemstvo trbuhom za kruhom

(SDLSN, 29. prosinca 2018.) Državni službenici u 2018. godini priželjkuju donošenje pravednog zakona o plaćama, kojim se zaposlenike s nižom stručnom spremom i dobrim ili iznadprosječnim učinkom neće „nagraditi" rastom plaće koji je manji od sadašnjih 0,5 posto po godini staža, a koji rast im trenutno osigurava dostizanje plaće od 4000 kuna pred mirovinu.

Takvi službenici boje se i da će kvota ocjena namijenjenih nagrađivanju iznadprosječnih službenika biti rezervirana za rukovodeće službenike i one s visokom stručnom spremom koji su bliži „vatri", odnosno vrjedniji u očima poslodavca.

 

Prosječnom službeniku sa SSS plaća raste jedan, a prosječnom s VSS devet posto

Prvi nacrti zakona o plaćama takav strah nisu otklonili, posebice „raspon" koeficijenta koji u „prvom" razredu prosječnima garantira petogodišnji rast plaće od jedan do dva posto, dok onima u 12-tom razredu nudi osam do devet posto rasta. Službenici sa SSS koji postižu iznadprosječne rezultate, pod uvjetom da ih dopadne koja ocjena rezervirana za osam posto najučinkovitijih, mogu očekivati rast plaće od jedan do dva posto nakon dvije godine, a oni s VSS i do devet posto.

Nelogičnost postojećeg platnog sustava, prema kojem je plaća rasla svima za 0,5 posto godišnje neovisno o rezultatima rada, novi zakon „rješava" diferenciranim rastom plaće, koji službenicima s višom stručnom spremom i višim koeficijentima, nudi i viši rast plaće, također neovisno o rezultatima rada, jer inače službeniku sa SSS ocijenjenom s „trojkom" plaća ne bi rasla jedan posto, a onom s VSS čak devet posto.

No, netko je valjda trebao konačno službenicima reći da ljudi nisu jednako vrijedni i da oni s nižom stručnom spremom ne zaslužuju isti rast plaće kao i oni s visokom. Točka.

 

Namještenici i Vladi ste teški

Državni namještenici, koji u državnim tijelima obavljaju pomoćno-tehničke poslove i za to su plaćeni plaćom na razini zakonom zagarantirane minimalne plaće, od Vlade očekuju da im izmjenom zabrane o zapošljavanju omogući pravo rada u državnoj službi.
Naime, za namještenike, za razliku od službenika, ne vrijedi klauzula 2 za 1, odnosno na dva otišla namještenika ne može se zaposliti jedan novi, a upražnjena radna mjesta popunjavaju se angažiranjem vanjskih servisa i tek ako to nije moguće, ali uz prethodnu suglasnost ministra uprave, moguće je zaposliti novog namještenika.
Takvim programiranim „gušenjem" mogućnosti zapošljavanja novih namještenika Vlada RH proširuje krug hrvatskih građana koji ne mogu očekivati trajno zaposlenje i stalna novčana primanja, ma koliko mala bila.
Zatvaranje radnog mjesta čistačice suda, ispostave Porezne uprave ili matičnog ureda u Slavoniji i angažiranje privatnog servisa u kojem radnice imaju ugovore o radu na 15 ili 20 sati tjedno, same si plaćaju prijevoz na posao i kupuju borosane i metle, izravan je doprinos Vlade depopulaciji Hrvatske i odlasku građana u inozemstvo trbuhom za kruhom.

Sindikat stoga traži da namještenici ponovno postanu zaposlenici državnih tijela, umjesto da ih Vlada gura u ruke privatnicima.

Da, to su novogodišnje želje državnih službenika i namještenika. Jesu li pretjerane? S. Kuhar

Pročitajte još...

Ispis   Pošalji na mail


Srijeda, 27.12.2017.

Pročitajte novi broj SINDIKALNOG LISTA

... za čitanje klikni na sliku  

Ispis   Pošalji na mail


Srijeda, 27.12.2017.

NOVI ZAKON O PLAĆAMA
Dodatak na staž se ukida, a uvodi 12 platnih razreda


Ocjenu 5 može dobiti samo 8% službenika, vrlo dobar njih 17%, a 75 posto ostalih trojku, dvojku ili jedinicu, za koju se dobiva otkaz

AUTOR Ljubica Gatarić
(VEČERNJI LIST, 27. prosinca 2017.) Većini zaposlenih u državnoj upravi plaće će se na početku 2018. zadnji put povećati za 0,5% temeljem radnog staža iz 2017. jer se nakon 2018. ukida dodatak na staž i povišica veže uz ocjene.

Stečeni dodatak na staž ostaje pa, primjerice, službenik koji je 20 godina proveo u upravi neće izgubiti 10 posto plaće koja je proistekla iz dosadašnjeg staža, ali buduće će povišice ovisiti o ocjeni njegova rada. Predviđa to nacrt prijedloga zakona o plaćama državnih službenika i namještenika koji bi se brzo trebao naći u saborskim klupama jer Plenkovićeva Vlada lovi korak s vremenom u ispunjenju reformskih mjera.


"Jednaka plaća za jednak rad"

Vlada tvrdi da se reforma sustava plaća temelji na načelu "jednake plaće za jednak rad", a nakon što se ozakoni model za državnu upravu s 56 tisuća zaposlenih, slični bi se uvjeti do kraja 2018. trebali prenijeti i na javni sektor - svih 260 tisuća zaposlenih na državnom proračunu. Državni će službenici biti razvrstani u 12 platnih razreda, a svaki platni razred imat će 12 platnih stupnjeva. Policija ostaje po starome, a o pravosudnim se policajcima i carinicima još pregovara. Sindikati tvrde da će ukidanje 0,5 posto dodatka na staž cementirati primanja većine zaposlenih, pogotovo službenika sa srednjom stručnom spremom.

- Za svako radno mjesto ili skup radnih mjesta utvrdit će se rezultati koji se na njemu trebaju ostvariti te će se ocjenjivati kriterijima "točnosti", "pravovremenosti u izvršavanju", "samostalnosti" i "stručnosti". Ocjenjivanje će se provoditi godišnje i iskazivat će se ocjenama izuzetan, primjeran, uspješan, zadovoljava, ne zadovoljava, navodi predlagač zakona.

Prema zadnjim podacima iz registra, samo sedam državnih službenika ocijenjeno je 2017. negativno, a svi ostali dobili su čvrste četvorke ili petice.

Za novi bi se zakon moglo reći da je autorski rad potpredsjednice Vlade Martine Dalić, koja je na njemu radila još kao zastupnica HDZ-a u prošlom sazivu Sabora. Sustav platnih razreda trebao bi, kažu, osigurati nagrađivanje onih koji imaju uspješnost iznad prosjeka bez potrebe da ih se imenuje na rukovodeća radna mjesta. Službenici i namještenici promicat će se za jedan platni stupanj dobiju li ocjenu „izuzetan", „primjeran ili „uspješan", odnosno kada skupe 20 bodova. "Izuzetni" dobivaju 10 bodova, "primjerni" sedam, a "uspješni" 4, tako da najbolji mogu računati na promaknuće za dvije godine, vrlo dobri za tri, a osrednji za pet. Kakva je to nagrada ako će i najboljima plaće biti zamrznute dvije godine, zapitao je Službenički sindikat!

 

Ustupak prije mirovine

Tko dobije negativnu ocjenu, ima tri mjeseca za popravni, nakon čega mu slijedi otkaz ne pokaže li "zadovoljavajuće poboljšanje".

- Uspješnost promjena predloženih ovim zakonom ovisi o dosljednoj i upornoj primjeni sustava procjene radne učinkovitosti i ocjenjivanja, za što je potreban profesionalan i kvalitetan upravljački kadar, ali i vjerodostojnost u osiguravanju financijskih sredstava potrebnih za automatsko promicanje i nagrađivanje, navodi Vlada.

Izglasa li Sabor zakon na početku godine kako se planira, najbolju ocjenu „izuzetan" može dobiti najviše osam posto službenika, a ocjenu „primjeren" 17 posto, tako da promaknuće u viši platni stupanj može očekivati tek svaki četvrti zaposleni, i to najprije 2020. godine! Kao ustupak, 0,5 posto dodatka zadržava se jedino službenicima koji imaju pet godina do mirovine.

Ispis   Pošalji na mail


Subota, 23.12.2017.

Ispis   Pošalji na mail


«  ‹  [1] [2] [3] [4] [5]    »

Kliknite ovdje za arhivu novosti


Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

SDLSN: Naslovnica

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja